Năm 2016 vừa qua đã thống kê được có hơn 110 ngàn doanh nghiệp mới được thành lập, đay cũng là con số doanh nghiệp tăng cao kỉ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên việc thành lập doanh nghiệp không phải là việc đơn giản bởi mỗi ngày có tới hàng trăm đến hàng […]

Read More

Lập mục tiêu là công việc quan trọng để dẫn tới thành công của bất cứ công ty nào, nhưng nó càng đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp mới được thành lập. Những doanh nghiệp này có thể trở nên rối trí khi không biết phải tập trung vào cái gì. Vai […]

Read More

Nhiều năm trước đây, những doanh nghiệp đã bắt đầu nhận ra được tầm quan trọng của người đưa ra chiến lược phát triển và giá trị mà họ đem đến cho công ty. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ bàn luận về những hoạt động mà một nhà quản lý chiến lược phát […]

Read More

Cho dù bạn chỉ là một chủ doanh nghiệp mới hoặc bạn đã từng thành công trong việc sử dụng doanh nghiệp trong một khoảng thời gian thì vẫn cần có những chiến lược mới có thể giúp tối đa hóa tỷ lệ thành công của bạn trên thị trường. Cho dù bạn đang mang […]

Read More