Lập mục tiêu khi thành lập doanh nghiệp

Lập mục tiêu là công việc quan trọng để dẫn tới thành công của bất cứ công ty nào, nhưng nó càng đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp mới được thành lập. Những doanh nghiệp này có thể trở nên rối trí khi không biết phải tập trung vào cái gì.

Vai trò của lập mục tiêu khi thành lập doanh nghiệp

Khi thành lập doanh nghiệp, mục tiêu sẽ là nên tảng, chỉ đạo hành động, cung cấp cho bạn những điều cần biết để bạn có thể hướng nổ lực vào đó. Ngoài ra nó còn có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn đánh giá để đo lường mức độ thành công trong công việc kinh doanh của bạn.

Các bạn lập mục tiêu sẽ quyết định việc con đường mà bạn đi có khả năng đạt được kết quả như mong muốn hay không. Hầu hết nhiều người khởi nghiệp đồng ý rằng mục tiêu là quan trọng, nhưng số người viết ra được mục tiêu và hành động theo nó lại không có quá nhiều.

Sợ hãi là nguyên nhân chính của việc này. Mọi người thường không thích viết mục tiêu ra là vì họ e ngại phải cam kết thực hiệu chúng. Tuy nhiên, với việc thành lập doanh nghiệp không có mục tiêu sẽ khiến con đường của họ bắt đầu một cách khó khăn hơn. Nếu còn chút tránh né, thì mẹo sau đây sẽ giúp các nhà khởi nghiệp non trẻ.

Có mục tiêu ngắn hạn và dài dạn

Bạn bước đầu có thể lập mục tiêu cho hàng tuần, hàng quý, hàng năm, hay mục tiêu cho 3 năm, 5 năm. Khi cân nhắc về mục tiêu ngắn hạn thì hãy nghĩ đến mục tiêu dài hạn.

Trong công việc kinh doanh, nếu việc đạt được doanh thu có những mốc thời gian ngắn hạn để chứng mình sự thành công đạt bao nhiêu phần trăm theo mục tiêu đề ra, thì đường dài là doanh nghiệp bạn giữ chân được bao nhiêu khách hàng trung thành.

Ví dụ như trong việc kinh doanh máy massage, nếu bạn định hướng cho khách hàng nhận thấy công dụng tuyệt vời của máy massage thay vì nhắm vào giá cả rẻ nhưng chất lượng không tốt nhằm sinh lời, thì sản phẩm của bạn sẽ khiến khách hàng hài lòng, muốn giới thiệu bạn bè và quay trở lại để tìm đến các sản phẩm khác của doanh nghiệp bạn thêm.

Trước khi bắt đầu công việc kinh doanh, hãy đảm bảo rằng việc thành lập doanh nghiệp của bạn có lộ trình cụ thể, có điểm nút và có đích đến. Việc đề ra một hướng đi rõ ràng, có tầm nhìn dài sẽ giúp công ty, doanh nghiệp của bạn ngày càng bền vững và phát triển hơn trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *